آرشیو برچسب های: خونریزی

تاثیر دی اکسیدکربن در خونریزی حین جراحی آندوسکوپی سینوس

سطحco2 خون درحین بیهوشی می تواند تنظیم شود. این کار می تواند خونریزی را کاهش دهد. مطالعات مشترک دربخش بیهوشی استانفورد در سه سال گذشتهبرروی بیماران درجریان بوده ودر سال آینده به پایان میرسد.

ادامه مطلب »